• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kezdőlap Rólunk
Rólunk

Szervezeteink célul t?zték ki a magyar állattartási kultúra fejlesztését, iskolákban való oktatásának kezdeményezését, illetve az állatkínzásos b?ncselekmények megel?zésében, visszaszorításában, felderítésében való közrem?ködést. Az utóbb említett cél megvalósítása érdekében a Kecskeméti Állatvédelmi ?rszolgálat munkáját például véve, egy országos kiterjedés? állatvéd?rség megszervezését kezdeményeztük, amely lehet?vé teszi az állatkínzások megel?zését, illetve észlelését, megszüntetését.

 
Miért van Magyarországon szükség Állatvéd?rség m?ködtetésére?

2009-ben Magyarországon 965 esetben érkezett bejelentés a rend?rség felé állatkínzásról, ebb?l 303 esetben történt vádemelés. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta 2-3 állatot ért olyan súlyos bántalmazás, mely esetében a rend?rség segítségét kérték. És ezek csak az olyan esetek, ahol a szemtanúk tudták hová fordulhatnak... Sajnos azonban az állatkínzások száma ennél jóval magasabb, csak a legtöbb esetben vagy nincsenek szemtanúk, vagy ha vannak is, nem tudják hová, kihez fordulhatnak segítségért.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Ismertté vált
b?ncselekmények száma

495

569

1019

1325

965

Vádemeléssel befejezett
eljárások száma

198

162

444

693

303

Legtöbb ismertté vált
b?ncselekmény helyszíne

Szeged (13)

Gy?r (16)

Siklós (85)

Kistelek (145)

Nyíregyháza (46)

Állatkínzás miatt indult büntet?eljárások számának alakulása 2005-2009. között
(Forrás: ORFK)

Társadalmi szempontból ugyancsak fontosnak tartjuk az állatkínzások nyilvánosságra kerülését, mivel pl. egy amerikai felmérés szerint a családon belüli er?szakot elkövet?k 88 százaléka korábban állatkínzóként került a hatóságok látókörébe.

 
Megalakulásunk története

2009. végén a Cerberos Állatvéd? Egyesület és a Fehérkereszt Állatvéd? Liga közös er?vel kezdett az Állatvéd?rség létrehozásába. Célunk egy olyan hatékonyan m?köd? Szövetség létrehozása volt, amely képes egy állatkínzásos b?ncselekményt a bejelentést?l kezdve az elkobzáson át a feljelentésig, majd az állat rehabilitációja utáni örökbeadásig végigkísérni, segíteni.
A szövetséget ennek tudatában közösen hozta létre a Országos Rend?r-f?kapitányság, az Országos Polgár?r Szövetség, az International Police Association (IPA) Magyar Szekciója, a Rend?rtiszti F?iskola, a Cerberos Állatvéd? Egyesület, a Fehérkereszt Állatvéd? Liga, valamint a magyar állatvédelmi ombudsman.

 
Az Állatvéd?rség céljai
  • A szövetség alapvet? célja a magyarországi állatkínzási esetek felderítése, azok visszaszorítása, hatékony fellépés az állatkínzások elkövet?ivel szemben a hatóságokkal együttm?ködésben.
  • Egy olyan szervezet kialakítása, mely ellátja az állatok érdekképviseletét, segíti az állatok védelmér?l szóló törvények és rendeletek alkalmazását, betartását és betartatását.
  • Célja a jelenlegi hatalmas számú kóbor állatállomány számának hosszú távon történ? csökkentése, külön hangsúlyt fektetve a további szaporulatok megakadályozására.
  • A fiatalok felel?s állattartásra történ? nevelése, természetbarát, környezettudatos szemlélet kialakítása és a kutyaharapásos esetek megel?zése érdekében történ? oktatások, programok szervezése és lebonyolítása.
  • A jelenleg állami finanszírozással m?köd?, gyakran szakszer?tlen és elavult gyepmesteri telepek felszámolása, az általuk végzett feladatok átadása állatvédelmi egyesületeknek.
  • Az állami és Európai Uniós állatvédelmi pénzek hatékony elosztásának/ újraelosztásának segítése.
  • Egy olyan Európai színvonalú központi állatotthon létrehozása, ahol nagy területen, nagyszámú állat elhelyezése, szakszer? gyógykezelése, fizikai és pszichikai rehabilitációja végezhet?.
 


 

Állatvédőrség Hírlevél

Szavazás

Egyetért Ön az Állatvédőrség tevékenységével?
 

Impresszum

Az oldalon szereplő anyagok utánközlése kizárólag a Fehérkereszt Állatvédő Liga írásbeli engedélyével lehetséges.